Fan thích thú trước hình ảnh Nick Fury thời trẻ trong Captain Marvel: béo tốt và còn nguyên 2 mắtKhông còn hói trọc đầu và chột mắt như khi còn ở Avengers, Nick Fury thời trẻ trong bộ phim Captain Marvel có vẻ ngoài béo tốt, còn tóc và mắt vẫn chưa bị chột.
Xem thêm tại
http://www.yan.vn/nick-fury-thoi-tre-trong-captain-marvel-beo-tot-va-con-nguyen-2-mat-v-164848.html

View at DailyMotion

Products You May Like

Articles You May Like

Jobs for Teens 16 and up
Stephen A. defends Odell Beckham: ‘He is being victimized!’ | First Take
How “Frankenstein” was Created (feat. Seth Rogen & Evan Rachel Wood) – Drunk History
Frank Figuliuzzi: Rudy Giuliani Just Threw Trump Under The Bus | The 11th Hour | MSNBC
Thank You Notes: Trick-or-Treating, Click Pens
Kanye West Airpool Karaoke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *